Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, KINH DOANH THỰC PHẨM CÓ NGUY CƠ CAO
– Trình tự thực hiện Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thái Nguyên; tại trung tâm Y tế cấp huyện; tại Ủy ban nhân dân cấp xã (nơi nộp hồ sơ tùy vào qui mô, loại hình sản xuất, kinh doanh của cơ sở thực phẩm) (Tham khảo ở phần danh mục các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng).

Bước 2: Cơ quan nhận hồ sơ thẩm định hồ sơ, thẩm định cơ sở và trình lãnh đạo quyết định.

Bước 3: Lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, trung tâm Y tế cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã ký giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; Ký văn bản trả hồ sơ (đối với hồ sơ không đủ điều kiện).

Bước 4: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, trung tâm Y tế cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

– Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, trung tâm Y tế cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã
– Thành phần, số lượng hồ sơ
– Thời gian giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức; Cá nhân
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên; Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thái Nguyên; Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã trực thuộc Sở Y tế; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận
– Lệ phí (nếu có) Lệ phí cấp giấy: 50.000 đồng/ 1 lần cấp; Lệ phí thẩm định: 200.000 đồng/lần; 300.000 đồng/lần; 400.000 đồng/lần; 500.000 đồng/lần; 50.000 đồng/lần
– Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) – Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm- Bản cam kết bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh
– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính – Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân số 21/LCT/HĐNN8 ngày 11/07/1989- Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH 11 ngày 26/7/2003

– Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm

– Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09/3/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy chế cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao”

– Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

– Công văn số 395/CV-SYT ngày 15/6/2007 của Sở Y tế Thái Nguyên về việc Hướng dẫn tạm thời việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nguồn: http://thainguyen.gov.vn

Tham khảo thêm: http://tieuchuansanpham.com/thu-tuc-xin-giay-phep-ve-sinh-an-toan-thuc-pham.html

Post Author: Cộng Tác Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *