cac-thu-tuc-de-len-sao-khach-san.png

Các thủ tục để lên sao khách sạn

Theo QĐ 02/ 2001 về tiêu chuẩn xếp hạng sao khách sạn của tổng cục ngao du thì bất kỳ loại hình nào kinh doanh dịch vụ “ khách sạn” thì đều phải xin xếp hạng sao trong vòng 3 tháng sau khi đạt yêu cầu ngành nghề kinh doanh tương ứng. Các tiêu chuẩn […]