len-tieng-tieu-chuan-chat-luong-duong.png

Lên tiếng tiêu chuẩn chất lượng Đường

Lên tiếng tiêu chuẩn chất lượng Đường( ăn)  1. Trưng bày về đường: Đường: Đường là một thích hợp chất ở dạng tinh thể, có thể ăn được. Các loại đường chính là sucrose, lactose, và fructose. Vị giác của con người xem vị của nó là ngọt. Đường là một loại thức uống căn […]