thu-tuc-len-tieng-ca-phe.png

Thủ tục lên tiếng cà phê

Một sản phẩm cà phê trước khi đưa ra thị trường phải báo cáo tiêu chuẩn chất lượng tại sở y tế, báo cáo phù hợp luật pháp theo tiêu chuẩn ban hành. Thu hoạch cà phê Lên tiếng thích hợp và lên tiếng thích hợp quy đều được qui định và áp dụng theo […]