Thủ tục chứng nhận nhãn hiệu độc quyền

Chứng nhận nhãn hiệu độc quyền hay còn gọi là đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, đó là 1 trong những điều kiện cần thiết để bảo đảm hoạt động kinh doanh luôn tiện lợi.
* Các thủ tục đạt yêu cầu:
Tài liệu tối thiểu
–     02 Tờ khai hoàn thành thủ tục theo mẫu số 04-NH, Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;
–     05 Mẫu nhãn hiệu (Mẫu nhãn hiệu phải được giới thiệu rõ ràng với kích thước của mỗi yếu tố trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, toàn thể nhãn hiệu phải được giới thiệu trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm in trên Tờ khai)
–     Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường phù hợp nộp phí, lệ phí qua phục vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ.
Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể,nhãn hiệu chứng nhận
Ngoài các tài liệu qui định trên đây,đơn còn bắt buộc phải có thêm các tài liệu sau đây:
–    Quy nhạo báng sử dụng nhãn hiệu đồng đội/nhãn hiệu đủ điều kiện;
–     Bản thuyết minh về tính chất,chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được chứng nhận là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu đủ điều kiện chất lượng của vật phẩm hoặc là nhãn hiệu đủ điều kiện nguồn gốc địa lý);
–      Bản đồ xác định lãnh thổ (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của item).
Yêu cầu đối với đơn
–     Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ;
–     Mọi tài liệu của đơn đều phải được làm bằng tiếng Việt. Đối với các tài liệu được làm bằng ngôn ngữ khác theo qui định tại điểm 7.3 và điểm 7.4 của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN thì phải được dịch ra tiếng Việt;
–     Mọi tài liệu của đơn đều phải được trưng bày theo chiều dọc (riêng hình vẽ, sơ đồ và bảng biểu có thể được trưng bày theo chiều ngang) trên một mặt giấy khổ A4 (210mm x 297mm), trong đó có chừa lề theo bốn phía, mỗi lề rộng 20mm, trừ các tài liệu bổ trợ mà nguồn gốc tài liệu đó không nhằm để đưa vào đơn;
–     Đối với tài liệu cần lập theo mẫu thì bắt buộc phải sử dụng các mẫu đó và điền đầy đủ các tin tức theo đòi hỏi vào những chỗ phù hợp;
–     Mỗi loại tài liệu nếu bao gồm nhiều trang thì mỗi trang phải ghi số thứ tự trang đó bằng chữ số Ả-rập;
–     Tài liệu phải được đánh máy hoặc in bằng loại mực khó phai mờ,một cách rõ ràng,tinh khiết,không tẩy xoá,không tu bổ; trường thích hợp phát hiện có sai sót không đáng kể thuộc về lỗi chính tả trong tài liệu đã nộp cho Cục Chiếm hữu trí tuệ thì người nộp đơn có thể tu bổ các lỗi đó,nhưng tại chỗ bị sửa chữa phải có chữ ký xác thực (và đóng dấu, nếu có) của người nộp đơn;
–     Thuật ngữ dùng trong đơn phải là thuật ngữ phổ thông (không dùng tiếng địa phương, từ hiếm, từ tự tạo). Ký hiệu, đơn vị đo lường, phông chữ điện tử, quy tắc chính tả dùng trong đơn phải theo tiêu chuẩn vn;
–     Đơn có thể kèm theo tài liệu bổ trợ là vật mang dữ liệu điện tử của một phần hoặc toàn cục nội dung tài liệu đơn.
* Thời hạn lưu ý đơn
–     Thẩm định chế độ:
Là việc bình chọn tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về cách thức,về đối tượng sa thải, về quyền nộp đơn… để từ đó đưa ra kết luận đơn phù hợp lệ hay không thích hợp lệ. Thời gian thẩm định cách thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.
–     Thông báo đơn thích hợp lệ:
Đơn đạt yêu cầu nhãn hiệu được chấp nhận là hợp lệ được báo cáo trên Công báo SHCN trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Nội dung báo cáo đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin liên quan tới đơn thích hợp lệ ghi trong báo cáo chấp nhận đơn phù hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, phục vụ kèm theo.
–     Thẩm định nội dung:
Đơn hoàn thành thủ tục nhãn hiệu đã được thừa nhận là thích hợp lệ được thẩm định nội dung để bình chọn tài năng cấp Giấy chứng nhận đạt yêu cầu nhãn hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ. Thời hạn thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu là không quá 9 04 tuần kể từ ngày thông báo đơn.
Nguồn tham khảo: 
http://www.khcnpy.gov.vn/sokhcn/index.php/thu-tuc-hanh-chinh/dang-ky-sang-kien/849-hu-ng-d-n-th-t-c-dang-ky-nhan-hi-u-2

BẠN ĐANG CẦN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN NHANH NHẤT
Chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết cho bạn
Gọi ngay – 0975 730 849 – 0909 730 849
Chúng tôi cam kết cung cấp tư vấn hoàn toàn miễn phí

Bình chọn bài viết

Post Author: chatluong_net