nhan-sam-my-doi-mat-voi-tuyet-chung.png

Nhân sâm Mỹ đối mặt với tuyệt chủng

Nhiều năm gần đây, nạn đào trộm nhân sâm phục vụ nhu cầu từ Trung Quốc làm cho số lượng nhân sâm tự nhiên ngày càng suy giảm mạnh. Năm 1975, nhân sâm Mỹ (tên khoa học: Panax quinquefolius ) được liệt kê vào Phụ lục II của Công ước thương mại quốc tế về […]